ISO / ANSI Štandardy pre potápanie


Štandardy pre výcvikové organizácie / systémy ITDA ISO štandardy EN 14153-1 / ISO 24801-1 úroveň 1 "Supervised Diver"

Táto norma špecifikuje kompetencie, ktoré potápač musí dosiahnuť, aby poskytovateľov služieb udelil certifikáciu potápača s uvedením, že splnil alebo prekročil potápačskú úroveň 1 "Potápač so sprievodom"? a upresňuje hodnotenie týchto kompetencií.

Kompetencie rekreačného potápača na úrovni 1 " Potápač so sprievodom (Supervised Diver) "

Potápač na úrovni 1 " Potápač so sprievodom " musí byť vyškolení a mať dostatočné vedomosti, zručnosti a skúsenosti pre potápanie vo voľnej vode pod priamym dohľadom vedúceho ponoru.

Potápači na úrovni 1 " Potápač so sprievodom " sú kvalifikovaní potápať sa v rozsahu týchto parametrov v sprievode vedúceho ponoru:

- ponoriť do odporúčanej maximálnej hĺbky 12 m pod priamym dohľadom vedúceho ponoru,
- potápanie sa v skupinách so štyrmi potápačmi na úrovni potápač 1 a za podmienok, že vedúci potápač je schopný nadviazať fyzický kontakt so všetkými potápačmi úrovne 1 v akomkoľvek okamihu počas ponoru,
- realizácia ponorov, ktoré nevyžadujú vo vode dekompresné zastávky,
- potápať iba vtedy, keď je k dispozícii zodpovedajúca podpora na hladine
- ponoriť sa za podmienok, ktoré sú rovnaké alebo lepšie ako v podmienkach, kedy boli vyškolení.

Ak sú títo potápači sprevádzaný inštruktorom potápania, môže potápač na úrovni 1 získať progresívne skúsenosti nad rámec týchto parametrov a rozvíjať kompetencie v náročnejších potápačských podmienkach, ktorých cieľom je získať vyššiu kvalifikáciu.

ITDA Entry Level Diver a Jednodňový kurz získavania skúsenosti spĺňajú túto normu - EN 14153-1


EN 14153-2 / ISO 24801-2 úroveň 2 "Autonomous Diver"

Táto norma špecifikuje kompetencie, ktoré potápač musí dosiahnuť, aby poskytovateľov služieb udelil certifikáciu potápača s uvedením, že splnil alebo prekročil potápačskú úroveň 2 " Samostatný potápač (Autonomous Diver) " a upresňuje hodnotenie týchto kompetencií.

Kompetencie rekreačnej potápač na úrovni 2 "Samostatný potápač (Autonomous Diver)"

Potápač na úrovni 2 "Samostatný potápač (Autonomous Diver)" musí byť vyškolení a mať dostatočné vedomosti, zručnosti a skúsenosti a ponoriť sa s ostatnými potápačmi aspoň na rovnakej úrovni vo voľnej vode bez dohľadom inštruktora potápania.

Potápači na úrovni 2 "Samostatný potápač (Autonomous Diver)" sú kvalifikovaní potápať sa v rozsahu týchto parametrov, ak majú dodatočný výcvik, alebo sú sprevádzaný vedúcim ponoru:

- ponoriť do odporúčanej maximálnej hĺbky 20 metrov s ostatnými potápačmi na rovnakej úrovni,
- realizácia ponorov, ktoré nevyžadujú vo vode dekompresné zastávky,
- potápať iba vtedy, keď je k dispozícii zodpovedajúca podpora na hladine,
- ponoriť za podmienok, ktoré sú rovnaké alebo lepšie ako v podmienkach, kedy boli vyškolení.

Ak sú významne odlišné podmienky pre potápanie, potápač na úrovni 2 "Autonómous Diver" vyžaduje správnu orientáciu od vodcu ponoru (vedúceho potápača).

Ak sú títo potápači sprevádzaný inštruktorom potápania, môže potápač na úrovni 2 získať progresívne skúsenosti nad rámec týchto parametrov a rozvíjať kompetencie v náročnejších potápačských podmienkach (napr. zvýšená hĺbka a prúd, znížená viditeľnosť, atď.), ktorých cieľom je získať vyššiu kvalifikáciu.

ITDA Resort Scuba Diver alebo ITDA 2 ** Diver spĺňajú túto normu - EN 24891-2 14153-2/ISO


EN 14153-3 / ISO 24801-3 "Vedúci potápač (Dive Leader)"

Táto norma špecifikuje kompetencie, ktoré potápač musí dosiahnuť, aby poskytovateľov služieb udelil certifikáciu potápača s uvedením, že splnil alebo prekročil potápačskú úroveň 3 " Dive Leader " a upresňuje hodnotenie týchto kompetencií.

Kompetencie rekreačného potápača na úrovni 3 " Dive Leader " :

Potápači na úrovni 3 "Dive Leader" musia byť vyškolení a mať dostatočné vedomosti, zručnosti a skúsenosti, plánovať, organizovať a vykonávať ponory, viesť ostatných rekreačných potápačov v otvorenej vode.

ITDA Group požaduje ako minimálnu vstupnú úroveň nášho certifikačného programu pre potápača vodcu nasledovné:

- 60 ponorov, z ktorých 10 môže byť započítaných z programu vedúceho ponoru Dive Leader (50 ponorov sú teda minimálne skúsenosti)
- byť starší ako 18 rokov a má zrelý postoj
- už mať zapísaných minimálne 30 ponorov na Nitrox alebo do hĺbok pod 30m.
- už mať certifikáciu Z 5 špecializácií
- byť certifikovaný ako poskytovateľ Kyslíka pre prvu pomoc / CPR s IHMP alebo DAN
- mať dostatočnú kondíciu aby bol schopný zachrániť dvoch potápačov z hĺbky a dostať ich bezpečne von z vody
Potápači na úrovni 3 "Dive Leader" sú kvalifikovaní pre:
- vykonávať špecializované rekreačné potápačské činnosti, pre ktoré boli riadne vyškolený,
- naplánovať a vykonať núdzové postupy vhodné pre dané potápačské prostredie a aktivity.

Ak sú potápačské podmienky významne odlišné od tých s ktorými ma skúsenosti potápač na úrovni 3 "Dive Leader" vyžaduje to správnu orientáciu s ohľadom na miestne podmienky.

Aby bolo možné sprevádzať potápačov počas ponory, ktoré majú náročnejšie podmienky, tak potápač na úrovni 3 "Dive Leader" musí mať vhodné odborné vzdelanie a skúsenosti.

EN 14153-3 / ISO 24801-3 ITDA "Dive Leader" spĺňa a prekračuje požiadavky tejto normy