INTERNATIONAL TECHNICAL DIVING AGENCY OFFICE SLOVAKIA - TRAINING & CERTIFICATION TO INTERNATIONAL STANDARDS HSE / EN / ISO

ITDA VÝCVIKOVÉ MANUÁLY

SME PRVÁ POTÁPAČSKÁ VÝCVIKOVÁ ORGANIZÁCIA, KTORÁ MA VŠETKY MANUÁLY PRE KURZY POTÁPANIA V SLOVENSKOM JAZYKU.

Manuál základného kurzu potápania Manuál pokročilého kurzu potápania Manuál nitrox kurzu potápania ITDA Rescue Diver ManualManuál deep diver kurzu potápania - hĺbkové potápanie Manuál pokročilého technického Nitrox kurzu potápania Manuál jaskynného kurzu potápania             Manuál trimix kurzu potápania