ITDA VÝCVIKOVÉ MANUÁLY

SME PRVÁ POTÁPAČSKÁ VÝCVIKOVÁ ORGANIZÁCIA, KTORÁ MA VŠETKY MANUÁLY PRE KURZY POTÁPANIA V SLOVENSKOM JAZYKU.

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt