INŠTRUKTORSKÉ KURZY A ČASTÉ OTÁZKY

ITDA inštruktori často pracujú na špici technického potápania, ktoré ponúka vzdelávanie študentov v technickom Trimix potápaní do hĺbky až 100 m. To je dôvod, prečo ITDA výcvik je " špička technického potápania "!

Už som inštruktor inej potápačskej organizácií!

Ak ste už inštruktorom v inej uznávanej výcvikovej agentúre potom môžete jednoducho preniesť vašou aktuálnou kvalifikáciou inštruktora do ITDA. Všetko, čo musíte urobiť, je zaslať kópiu vašej inštruktorskej kvalifikácie a okrem toho zúčastniť niekoľkohodinového ITDA orientačného semináru s akýmkoľvek ITDA inštruktor trénerom. To je nutné, aby vám predstavil ITDA etiku, vzdelávací programov, inštruktorské a výcvikové materiály s rôznymi postupmi, ako spracovať vaše certifikácia a objednávať školiace manuály. Pri tomto spôsobe prestupu do ITDA sa nerobí a neexistuje žiadna skúška ani vo vode, ani hodnotenie, takže si môžete tento čas vychutnať pri oboznámení sa s ITDA organizáciou!

Aký prínos ponúka ITDA pre inštruktorov prichádzajúcich s iných potápačských organizácií?

V závislosti od organizácie v ktorej inštruktor pôsobí v súčasnosti sú prínosy predovšetkým v týchto oblastiach.

1. Dostupnosť výučbových programov a materiálov v slovenskom jazyku (11 manuálov v slovenskom jazyku pre športové a technické potápanie), sme jediná organizácia na Slovensku, ktorá ponúka takýto rozsah v slovenskom jazyku.

2. Variabilita výcvikového systému, treba sa oboznámiť so štandardami, ktoré sú potrebné na oboznámenie.

3. Inštruktorský tréningový program v slovenskom jazyku vrátane inštruktorskej skúšky.

4. Zvyšovanie Inštruktorskej kvalifikácie na základe praxe. Jedná sa o progresívnu metódu, kde je jednoznačne za akých podmienok praxe môžete požiadať o zvýšenie kvalifikácie.

5. Náklady primerané slovenským podmienkam na potápačskú certifikáciu, manuály a inštruktorský aktívny status.

6. Prestup je administratívny a počas prvého roku stačí certifikovať 10 študentov v ITDA a neplatíte za prestup žiadne poplatky. Ak nemáte vlastných študentov, môžete robiť výcvik našich študentov, takže sa nemusíte obávať, že by ste stratili svojich študentov. Počas prvého roka máte možnosť postupne sa oboznámiť a rozhodnúť, či chcete zotrvať aj naďalej v ITDA a ďalej spolupracovať.

Ďalšie informácie získa inštruktor či už osobne, telefonicky, ak bude mať záujem stať sa inštruktorom ITDA.

Akú kvalifikáciu musím mať aby som sa stal ITDA inštruktorom?

ITDA ponúka nielen technické potápanie, ale aj športové a rekreačné potápanie. Takže inštruktorom ITDA sa môžete stať aj vy ak máte primerané potápačské skúsenosti alebo máte záujem ich získať. Vašu potápačskú kvalifikáciu je možné doplniť pred začiatkom Inštruktorského tréningového programu.

Ste skúsený potápač a chcete sa stať ITDA inštruktorom. Bez ohľadu na to, či je vaša skúsenosť s otvoreným okruhom alebo s rebreathermi, budete sa musieť najprv naučiť úlohu inštruktora a povinnosti starostlivosti o študentov, ktoré inštruktor musí zabezpečiť. K tomu budete potrebovať, aby ste sa zúčastnili 5 - 7 dňového ITDA Inštruktorského tréningového programu, počas ktorého vás Inštruktor tréner alebo Riaditeľ kurzov bude trénovať zručnosti a vedomosti, ktoré budete potrebovať preukázať pri inštruktorskej skúške. Inštruktorský tréningový program bude hodnotený, aby ste zistili, kde sú vaše silné a slabé stránky. Ak si nie ste istý, či zvládnete inštruktorskú skúšku, odporúčame vám absolvovať aj predinštruktorskú prípravu a potom je potrebné navštevovať a dokončiť výcvik, pretože táto príprava vám zabezpečí, že nemusíte absolvovať inštruktorskú skúšku, stačí sa zúčastniť a dokončiť výcvik.

Ak ste neabsolvovali predinštruktorskú prípravu, tak posledným krokom je inštruktorská skúška, ktorú môžete absolvovať kedykoľvek ak máte pocit, že ste na to pripravení. Niektorí to môžu realizovať ihneď po ukončení inštruktorského tréningového programu, ale iní môžu chcieť trénovať trochu dlhšie.


INŠTRUKTOR POTÁPANIA REKREAČNÝ - RESORT INSTRUCTORINŠTRUKTOR POTÁPANIA ŠPORTOVÝ - SPORT INSTRUCTORNITROX INŠTRUKTOR - NTECH NITROX INSTRUCTORIHMP INŠTRUKTOR ZÁCHRANÁR / ZDRAVOTNÍK - IHMP DIVE MEDIC INSTRUCTOR