CROSSOVER PRE POTÁPAČOV

Unikátny proces certifikácie:

Každý rekreačný, športový, technický a jaskyniarský potápač si môže zvýšiť kvalifikáciu na vyššiu úroveň a tak zrealizovať prestup a stať sa členom ITDA.


CROSSOVER PRE DIVE MASTROV /VEDÚCI POTÁPAČ

Dive Master alebo osoba s rovnocenným stupňom kvalifikácie iných výcvikových organizácii u nás môžete absolvovať výcvik na inštruktorskú úroveň prostredníctvom Inštruktorského tréningového programu.

1.Resort Instructor (Inštruktor OPEN WATER INSTRUCTOR)

2.Sport Instructor (Športový inštruktor – MASTER SCUBA INSTRUCTOR)

3.Nitrox Instructor (Inštruktor Nitrox potápania)

4. Medical IHMP Instructor (Inštruktor zdravotník a záchranár)

5. Technical Instructor (Inštruktor technického a jaskynného potápania)


CROSSOVER PRE INŠTRUKTOROV