O našej CertifikáciíUnikátny proces certifikácie ITDA Group

Proces certifikácia ITDA Group je jedinečný v potápačskom priemysle, keďže sme implementovali našu vlastnú metodiky posudzovania a hodnotenia na základe reálnych schopností a potápačských zručností, čo preukazuje študent počas odbornej prípravy nielen štandardizovaným procesom ale aj splnením minimálnych kritérií.

ednoducho povedané to znamená, že cvičíme našich inštruktorov ponúkať komplexný prístup k potápačskému výcviku a vzdelávaniu pri dodržaní hlavných priorít bezpečnosti, pohodlia a kompetencií. (Nielen splnenie minimálnych noriem a požiadaviek).

Vďaka unikátnemu procesu ITDA Group a neustáleho posudzovania a hodnotenia, ktoré sa vykonáva za účelom dosiahnutia našich veľmi vysokých štandardov, a ak by študenti zlyhali, alebo nedosahujú požadovanú zručnosť, sú ponúknuté možnosti zopakovania, zrevidovať tak, aby vedeli preukázať, že zvládajú príslušné zručnosti pohodlné , sebavedome a majú vedomosti potrebné podľa našich štandardov pre danú úroveň, ak ich nezvládnu potom nemôžu byť úspešne certifikovaný ... Každý inštruktor môže ponúknuť neúspešným účastníkom kurzu viac času a väčšie množstvo opakovaní jednotlivých cvičení a je to veľmi odporúčané, ale študenti musia očakávať, že budú musieť uhradiť dodatočné náklady. (Naša miera zlyhania pre certifikáciu potápanie je extrémne nízka ...)


Čo je potrebné splniť pre dosiahnutie štandardu certifikácie?


ITDA Group a IHMP vyžaduje splniť nasledujúce štandardy pre certifikáciu

• Preukázať schopnosť porozumieť a pochopiť teóriu a úspešne absolvovať test na úrovni 85%.
• Dokončiť potápačské zručnosti a prax na prijateľnej úrovni pre daný stupeň (nielen pre splnenie cieľa kurzu alebo štandardov, ale pohodlne ich zvládať a alebo prekročiť tieto štandardy!)
• Preukázať praktickú aplikáciu cvikov bezpečného potápania, potápačských zručností a analýzy potápačských rizík.
• Úspešne preukázať cviky sebazáchrany záchrany potápačského partnera v rozsahu príslušnej úrovni kvalifikácie.
• Kurz prvej pomoci a prax je súčasťou väčšiny našich kurzov.
• Inštruktori musia prijať a byť zodpovedný za všetkých okolností k dispozícií študentom a starostlivosť o nich prostredníctvom priameho alebo nepriameho dohľadu.